Dochadzka.online
Používateľská príručka
×
Menu
Index

1.2.1. Nový záznam

1.2.1. Nový záznam
Záznamy sú jednotlivé databázové riadky s časovou informáciou o príchode, odchode, obede alebo iných prerušeniach konkrétneho zamestnanca za konkrétny deň. Bežne sa generujú automaticky, snímaním zamestnancov hlásiacich sa do dochádzkového systému. V prípade, ak zamestnanec zabudne v rámci dňa použiť dochádzkový systém alebo spraví chybu, je potrebné takýto záznam opraviť ručne, prípadne ho vytvoriť.
 
Nový záznam môžete v systéme vytvoriť na viacerých miestach:
1)     Kliknutím na pole v Kalendári
2)     Tlačidlom "+" v sekcí Záznamy
 
Polia vo formulári:
Meno:     Meno zamestnanca, ktorému vytvárate záznam (povinné).
Prevádzka:      Prevádzka, ku ktorej sa vytvorený záznam naviaže. Predvyplnená hodnota je prevádzka ozačená v dashboarde (povinné).
Poznámka:      Zamestnanecká poznámka k záznamu. Vidí ju administrátor a konkretný zamestnanec, zároveň ju zamestnanec môže editovať.
Interná poznámka:      Poznámka k záznamu, ktorú vidí iba administrátor. Zamestnanec ju nevidí ani ju nemá možnosť editovať.
Príchod/Odchod:      viď. nižšie (1) (povinné)
Pridať prerušenie:      viď. nižšie (2) (povinné)
 
Tlačidlá:
Zmazať:      Trvalo odstráni otvorený záznam
Daľej:     Uloží zadané hodnoty a ponechá otvorený formulár k dalším úpravám
Uložiť:     Uloží zadané hodnoty a zatvorí formulár

 
1

Vkladanie dát o príchode/odchode

1. Vkladanie dát o príchode/odchode
Údaje môžete vložiť napísaním v tvare: MM.DD.YYYY HH:MM  (príklad:14.07.2019 14:46)
alebo po kliknutí na pole (príchod alebo odchod) výberom z roletového menu dátum, a po kliknutí na symbol hodín zadáte čas.

2

Pridanie prerušenia k záznamu

2. Pridanie prerušenia k záznamu
 

Príklad:
Zamestnanec prišiel do práce o 8:00 ráno, o 10:00 išiel k lekárovi, do práce sa vrátil o 12:00 a z práce odchádzal domov o 16:00. Zabudol ale svoj deň zadať do dochádzkového systému a tak o to požiadal administrátora.
 
Administrátor vytvorí nový záznam tak, že vyplní povinné polia vo formulári "Nový záznam" a klikne na tlačidlo "Ďalej", čím tieto datá uloží ale ponechá si otvorený formulár pre ďalšiu prácu. Následne zaškrtne políčko "Pridať prerušenie" a v roletovom menu vyberie "Lekár". Do poľa čas napíše čas odchodu k lekárovi a znova formulár potvrdí tlačidlom "Ďalej". Následne tento krok opakuje a do políčka čas zapíše čas návratu od lekára.
 
 
Ak vytvárate jednoduchý záznam (iba príchod, odchod), vyplníte formulár a stlačíte "Uložiť". Ak do záznamu potrebujete vkladať aj údaje o prerušeniach, musíte jednotlivé medzikroky ukladať tlačidlom "Ďalej".
 
 
 
 
Made with help of Dr.Explain